Tag ud og se på broerne fra Midtbanen!

Strækningen mellem Ringsted og Hvalsø er spækket med gamle bro(rest)er fra MidtbanenRundt omkring i landskabet gemmer, der sig en masse bro(rest)er fra Midtbanen. Et oplagt udflugtsmål for den Midtbane-interesserede, hvad enten man er på cykel eller i bil.

Alene på strækningen Ringsted-Hvalsø har jeg kendskab til disse 11 (fra syd mod nord), som jeg i separate indlæg vil tage én for én:

Bøstofte (vejen fører over banen) – på lukket vej
Vigerslev (åen ligger under banen) – sværttilgængelig
Værkevadsvej, Ortved Syd (vejen går under banen) – lettilgængelig
Nebs Mølle (vejen går under banen) – lettilgængelig
Ålbækvej, Jystrup (vejen går over banen) – lettilgængelig
Nyvej, Jystrup (vejen går under banen) – lettilgængelig
Mortenstrupvej, Jystrup (vejen går under banen) – lettilgængelig
Skjoldenæsholm 1 (vejen går over banen) – kræver entré
Skjoldenæsholm 2 (vejen går over banen) – kræver entré
Ebberupvej, Ebberup (vejen går over banen) – lettilgængelig
Åsen, Hvalsø (vejen går under banen) – lettilgængelig

Strækningen Hvalsø-Frederikssund – og sågar Frederikssund-Hillerød, selv om der aldrig har kørt tog dér – gemmer også på broer hist og her.

Reklamer

Bro fra Midtbanen påsejet!

Forvirret? Jo,den er god nok. Og det er heller ikke en aprilsnar. En af ‘vores’ broer har været involveret i en af ugens mest omtalte begivenheder efter at den onsdag den 28. marts 2012 om aftenen blev påsejlet af et finsk containerskib (Se bl.a. omtale her).
Den nuværende jernbanebro over Limfjorden er den gamle Midtbane-bro, der førte over Roskilde Fjord.

Derfor har jeg samlet nogle af de gamle billeder og historier her:

Resterne af Midtbane-broen over Roskilde Fjord

Resterne af Midtbane-broen over Roskilde Fjord
(C) Den Store Danske og Olay Sejerøe


Billedet er taget fra østsiden af fjorden (Frederikssund-siden) og viser den eneste tilbageværende bropille og dæmningen fra Hornsherred-siden.

På et kort fra Vejdirektoratet ses det tydeligt, hvor vi er:

Den gamle Midtbane-togdæmning over Roskilde Fjord ses tydeligt

Afstanden mellem dæmningens yderpunkt over østkysten er i størrelsesordenen 225 m.

Andre gamle billeder af broen – og andre motiver fra banens nordlige del – kan ses i en artikel fra Historisk Forening i Jægerspris.

Andre gode billeder af broen findes i dette indlæg fra jernbanen.dk.

I en række kommende indlæg vil jeg komme ind på de mere landfaste bro(rest)er, der stadig kan findes ude i landskabet.

Strækningen Oldgaard – Tingerup

Midtbanen Oldgaard-Tingerup
På strækningen Tingerup-Oldgaard passeres en af de tilbageværende broer

På strækningen mellem Tingerup og Oldgaard er det svært at følge linjeføringen på landjorden. Som nævnt i en tidligere artikel er resterne af Tingerup Trinbræt synlige, når man står på vej 255 og kigger mod nord.

Syd for Midtbanens passage af vej 255 ses linjeføringen også tydeligt, da banen har kørt i en lille slugt. Drejer du nedad Skjoldenæsvej (ca. 1 km. mod vest ad vej 255 efter Tingerup), skal du køre et par kilometer inden der igen bliver visuel kontakt. Det er ved Midtbanens skæring af Skjoldenæsvej nordøst for Ebberup.

Her er banen meget synlig til højre for vejen (dvs. mod vest), da den igen her kører i en slags “dal”, der fører hen til broen i Ebberup. Broen er i meget dårlig stand, men der er heller ikke ret meget trafik, da det kun er trafik til selve Ebberup, der vil benytte broen. Resten af trafikken vil jo tage Skjoldenæsvej. På kortet er broen markeret med en gul firkant uden tekst.

Fra broen fortsætter banen mod syd. På luftfotoet ses linjeføringen tydeligt. Det sidste stykke mod Oldgaard er traceen ikke synlig. Oldgaard Station ligger lige syd for Svalmstrupvej lige inden denne møder Stestrup Oldvej. Det er ikke umiddelbart til at se, at det er en gammel station, da den er meget ombygget. Midtbanen gik igennem den flotte port, der ligger ud mod Svalmstrupvej.Da den var i drift, var Oldgaard Sjællands højest beliggende statation med sine 84 meter over havet.

I skrivende stund (maj 2010) er stationen til salg, så har du 7,5 mio. kr. kan den blive din…Der er ikke meget station tilbage over Oldgaard, men lækkert ser det ud. Se salgsannoncen her

Strækningen Tingerup – Hvalsø

Dele af strækningen er meget synlig - og gangbar - mellem Tingerup og Hvalsø

Dele af strækningen er meget synlig - og gangbar - mellem Tingerup og Hvalsø

Strækningen mellem Tingerup og Hvalsø er et af de bedst bevarede stræk og samtidigt ét af de mest imponerende.

Kører du ud ad vejen Åsen i Hvalsø, kommer du på et tidspunkt til en af de bevarede broer – ikke langt efter at Midtbanen har passeret Nordvestbanen mod Kalundborg.

Broen er særlig derved, at den mig bekendt er den eneste, der har en smule af sin datering i behold. På broens vestvendte side står der et ensomt 1-tal (lige oven over den gule firkant på billedet). De tre følgende cifre er forsvundet. Da Midtbanen kom til Hvalsø i 1925, må vi gå ud fra, at broen stammer fra 1923 eller -24.

Bro på Midtbanen ved Åsen - syd for Hvalsø - set mod øst 01-01-09

Bro på Midtbanen ved Åsen - syd for Hvalsø - set mod øst.

Kommer du op på broen og går mod syd, venter der dig et imponerende skue. Det er nemlig dæmningen over Jerndalen, hvor der er 15-20 meter ned langs siderne. Den var ikke let at bygge, og der skete jordskred under anlægsarbejdet (i november 1920 i følge Thomassen). Gåturen ender abrupt i noget lettere kratbevoksning. Herfra er det ikke muligt at se trinbrættet i Tingerup.

Også nord for Nordvestbanen er sporføringen meget synlig på luftfotos. Ved jorden er der dog ikke så meget at se.

Der er kun få rester tilbage af broen, der førte Midtbanen over Nordvestbanen. Betonstumperne ses på hver side af banen, men er meget overmalede med graffiti.

Betonrest på den sydlige side af NordVestbanen ved Midtbanens skæring

Havde Midtbanen en skjult militærstrategisk betydning?

Lokalhistoriken (og vistnok også turistchef i Slangerup og omliggende herreder) Stig Colbjørn Nielsen har den spændende teori, at anlægget af Midtbanen – og selve omfanget af byggearbejderne – skulle have haft en militær bagtanke.

Anders Pihl Knudsen deltog i et foredrag, som Stig holdt den 9. januar 2008 i Frederikssund. Efterfølgende har Anders været så venlig at referere nogle af hovedpunkterne her. Du skal et stykke ned i teksten og finde hans indlæg dateret “10 Jan 2008, 21:41” 

Anders refererer bl.a. Stig for dette synspunkt:

I Jernbanearkæologisk øjemed hævder Stig Colbjørn er der eksisterer så mange rester, fordi banen blev bygget meget solidt, igen fordi militæret ville køre med MEGET store kanonvogne til det ydre forsvar af København. Dette var også årsagen til, at oprydningsarbejdet blev meget dyrere end at
lade sporene ligge – eller sælge banen

Hvad synes du? Er det for langt ud eller kan der være noget om snakken?

Stationer og trinbrætter på Midtbanen

I min sammenhæng har jeg fokus på den nedlagte del af Midtbanen, dvs. strækningen Ringsted-Frederiksund. Men ret skal være ret. Egentligt er banestrækningen Næstved-Ringsted også en del af Midtbanen. Det blev åbnet i 1922 og bruges den dag i dag. Men på denne blog vil jeg altså kun fokusere på det i dag forsvundne. Stoppestederne på den nedlagte strækning på:
Knudslund Trinbræt
Ortved Billetsalgssted
Jystrup Station
Skjoldenæsholm Billetsalgssted
Oldgaard Station
Tingerup Trinbræt
Hvalsø Station
Bjergskov Trinbræt
Kirke Saaby Station
Torkildstrup Trinbræt
Jenslev Trinbræt
Kirke Hyllinge Station
Biltris Trinbræt
Skibby Station
Bonderup Trinbræt
Krogstrup Station
Lyngerup Trinbræt
Femhøj Billetsalgssted
Kalvøvej Trinbræt
Frederikssund Station

På denne blog vil jeg gå de enkelte delstrækninger igennem én for én i den udstrækning, jeg har materiale om dem.

Midtbanen set fra luften

Midtbanen blev nedlagt i 1936, men fra luftfotos er den stadig meget synlig på lange stræk.

Se fx hvordan der ser ud omkring Hvalsø, hvor Midtbanen slanger sig fra nederste venstre hjørne, kommer ind på Hvalsø Station og derefter slanger sig ud af øverste højre hjørne:

Midtbanen er særdeles tydelig på luftfotos - her fra Google Maps

Midtbanen er særdeles tydelig på luftfotos - her fra Google Maps

I nederste venstre hjørne ser du jernbanedæmningen over Jerndalen. Den er meget høj – 15-20 meter over det øvrige terræn og var i øvrigt et af de steder, hvor der skete jordskred i starten af 1920’erne. Hvor jernbanen skærer Åsen, ligger der en bro (på vej mod Bukkerup). Denne bro har i øvrigt inspireret til et lille radioklip på P1. Hør det her.

I øverste højre hjørne ser du jernbanen slå et kraftigt sving mod nordøst (og udenfor billedet fortsætter den så mod nordvest – Bjergskov) ved Bentsensvej. Der ligger i øvrigt også en bro, som Hvalsø som by netop er vokset ud til. (Kortet er fra 2006, hvor disse huse endnu ikke var bygget). Gå selv på jagt! Med lidt tålmodighed kan du finde hele linjeføringen fra Ringsted til Frederikssund – og sågar også anlægget af traceen fra Frederikssund over Slangerup til Hillerød. På sidstnævnte strækning bruger Hundested-banen faktisk en del af den gamle Midtbane-trace – fra omkring Nørre Herlev.

Bemærkelsesværdigt er det også, at jernbanens linjesporing stadig kan anes på luftfotos over marker, hvor de fysiske spor ellers forsvundet, dvs. pløjet væk.

Hvis du synes, det er skægt at vide, hvor de gamle jernbanestrækninger har gået, så har Klaus Jørgensen lavet et stykke fantastisk arbejde i form af en såkaldt .kmz-fil, der viser stationerne på alle nedlagte jernbanestrækninger, herunder altså også Midtbanen. En kmz-fil skal bruges i sammenhæng med Google Earth. Den kan downloades her. Det er en fantastisk inspirationskilde til at komme ud i landskabet og kigge efter tingene.